Vilka är vi?

Föreningen Ölands Järnväg bildades av en grupp intresserade i Juli år 2015 och består av glada järnvägsentusiaster och intresserade av Ölands historia !

Bli medlem DU också!  Klicka på denna länk:

http://www.olandsjarnvag.org/wordpress/blimedlem/

Föreningen Ölands Järnvägs Styrelse:  

E-post: station(snabel-a)olandsjarnvag.org

Ordförande: Fredrik Andersson tel. 0761-276415  

Vice ordförande: Tony Svensson tel. 076-3137584

Sekreterare: Laila Ihregren tel. 0478-37171  

Kassör: Peter Norell tel. 0706792469

Ledamot: Christer Ihregren 0733-190040

Ledamot: Lena Persson tel. 0706637044

 Ledamot: Bengt Persson tel: 0702-333146

Suppleant: Tommy Lindström tel 070-976 35 23

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria