Rälsbussar på Öland

Kring 1940 började det bli aktuellt att införa rälsbusståg på Öland, och sedan lån beviljats ur Statens Motorvagnslånefond beställdes de första Rälsbussarna från Hilding Carlssons Rälsbussfabrik i Umeå.
År 1941 kom de första Rälsbussarna till Öland, de hade lastats i Kalmar hamn på fartyget “Stegeborg” och skeppades till Borgholms hamn där de lastades av genom rampning till rälsen på kajen.
Det var 2 st Boggierälsbussar litt Yo1p med numrering ÖJ 20 samt ÖJ 21 samt Personsläpvagnen litt UCFo1p som fick nr ÖJ 35.


Rampning av ÖJ Rälsbuss på fartyget Stegeborg.


Fartyget Stegeborg på resa från Kalmar till Borgholm med de första rälsbussarna.
S/S Stegeborg byggd 1907 av Lindholmens Mekaniska Verkstad, Göteborg

1942 levererades ytterligare två rälsbussar, ÖJ 22 och ÖJ 23. Dessutom levererades Post & Resgodsvagnen ÖJ 35 samt de 2-axliga resgodsvagnarna ÖJ 53 och ÖJ 54.

SJ 1654 Resgodsvagn fd ÖJ 53
ÖJ 22

1943 levererades ännu en 2-axlig Rälsbuss, ÖJ 24 och nu kunde flertalet av tågen i tidtabellen köras med enbart rälsbussar. 1944 levererades en släpvagn, ÖJ 45 och nu blev det i stort sett bara rälsbuss i persontågen på den norra delen av Öland.

1947 levererades en släpvagn, ÖJ 25 med endast resandeutrymme för att klara den ökade turismen till Öland efter 2:a Världskriget.

Personsläpvagnen ÖJ 25

Släpvagnen fd ÖJ 25 byggdes om år 1951 för att både kunna frakta passagerare samt gods.

Den sista av Ölands Järnväg beställda rälsbussen år 1947 levererades till SJ i Juni år 1948 efter övertagandet och kom till Öland först år 1951. Efter SJ:s övertagande år 1947 kördes all ordinarie persontrafik med Rälsbuss.

Den sista Rälsbussen till Öland, SJ 671 syns i bakgrunden.

Rälsbussarna var under ÖJ-tiden målade röda med brun sidolinje, efter Statens Järnvägars (SJ) övertagande målades de om i en ljusgul med en grön rand.

Rälsbuss-släpvagnar i ny och gammal färgsättning på Öland.
Damen på bilden är platsvakten Emy Pettersson.

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria