LOKOMOTORER ÖJ

Mörbylånga Sockerbruk (Mellersta Sveriges Sockerbruks AB) köpte år 1928 en s.k. Bjurström-Lokomotor som man registrerade hos ÖJ med beteckningen nr 1 för att kunna användas i växlingstjänst även utanför Sockerbrukets område. Den var tillverkad av AB Slipmaterial i Västervik med tillverkningsnummer 27. Lokomotorn fick smeknamnet “Paddan”

Motorlok nr 1 senare ÖJ 15.

Loket fick nytt nummer , nr 15 år 1937 då ÖJ:s samtliga motorlok omnumrerades.  1947 fick loket  av SJ beteckningen Zp 233. Skrotad år 1959.

Ölands Järnväg (ÖJ) köpte 1933 en lokomotor tillverkad hos Kalmar Verkstad (KVAB) som avsett att använda till växling och rangering i Borgholm. Från början saknade lokomotorn dörrar och glasade sidofönster, men kompletterades av ÖJ vid senare tillfälle. Lokomotorn fick ÖJ nr 19 vilket senare ändrades till ÖJ 30.

Under SJ-tiden fick den beteckningen Zp 234. Skrot år 1963.

Lokomotor Zp 234.

År 1937 köptes ännu en lokomotor från Kalmar Verkstad AB, detta var en vidareutveckling av den tidigare ÖJ19, men med bättre prestanda och tänkt att även användas i mindre godståg.

Lokomotorn fick ÖJ nr 31 och hade tillverkningsnr 30 på KVAB. Slopad år 1958 och skrotad i Vislanda år 1959.

ÖJ 31

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria