Vickleby

Vickleby station etablerad 1910-02-01.

1926:
Södra Ölands Järnväg:
(Vickleby kommun, Kalmar län). 51 km från Borgholm. Trafikplats. Dyrort A. Uppbörd c:a 13.500 kronor. Tjänstgöringstid 9 timmar. Föreståndare C. O. Henriksson f. 20 mars 1881. Poststation är förenad med trafikplatsen. Underlydande trafikplats: Eriksöre

By och stationssamhälle. Åkerbrukstrakt med c:a 200 inv. Kyrka, skola, pensionat, telefonstation, handlande och hantverkare. Industri: Mejeri.

Nedgraderad till hållplats år 1934 men klassad som station under betkampanjerna.

1 9 4 9:
Status:
Håll- och lastplats
Personal:
1 Stationskarl

Omfattning 1949:
3 047 försålda biljetter, 5 987 godsexpeditioner.

Vickleby 1949:
Ca 600 invånare, Vickleby församling. Samhället har två pensionat, tre droskbilar, fem speceri- och diverseaffärer, frörenseri och två mekaniska verkstäder.

Anställda:
Högström, Ernst, Bror, Hugo, stationskarl, född 1910.

Station åter 1953:

Mona  Jönsson, platsvakt till 1961.

Vickleby 1955
WIckleby stationskylt av äldre modell.
Vickleby 2009 foto: Bengt Gustavsson

Vickleby station ligger 45 km från Ottenby och 106 km från Böda. Enligt 1937 års tidtabell kom man till Otteby på en timme med motorvagnståg. Till Böda tog det mellan sex och sju timmar inräknat ett ordentligt stopp i Borgholm.

Vickleby station köptes 1974 av familjen Håkansson, man har gjort om bangården till en helt fantastik trädgård, där man kan se blommor och växter i alla de färger. Här kan man hitta både gammelrosor, eucalyptusträd, änglatrumpeter, fruktodling, tujahäck och Ölands största pelargon. Huset är 150 m².

Källa: Barometern lördag 23 aug 2003

Vickleby 2003 foto: Christer Ihregren, ÖJ

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria