Vedborm station

Trafikplats Vedborn. Stn 1906-12-01, hlp 1921-09-15. Nedlagd 1961-10-01.

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria