Torps by hållplats

Torps by hållplats.

 

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria