STENNINGE

Stenninge hållplats.  Banvaktstuga år 1906.

Stenninge hållplats.

 

 

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria