Stenninge hållplats

Trafikplats Stenninge. Hlp 1906-12-01. Nedlagd 1961-10-01. Först bara lokalt annonserad.

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria