Stärkelsefabriken lastplats

Planerna på en Stärkelsefabrik grundades ett år efter järnvägen tillkomst av Carl Hult år 1907.  Bönderna fick teckna andelar i Norra Ölands Andelsstärkelsefabrik,  att placeringen blev i Föra berodde mycket på riklig vattenmängd från Marsjö mosse.  Fabriken stod färdig år 1916 och ett stickspår anlades till fabriken. Lastplats.

Stärkelsefabriken

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria