Stärkelsefabriken hållplats

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria