SÖJ 6 – ÖJ 6 – SJ Np3050

“Sexan” i Borgholm

ÖJ 6. Tillverkat av Motala Verkstad 1920. Fd SÖJ 6 SJ 3050.
Det första loket på Öland av Np-typ, Sexan blev mycket populärt bland lokpersonalen pga sin styrka och blev Ölandsbanornas “flaggskepp” . Loket fanns kvar på Öland fram till nedläggningen men skeppades sedan över till fastlandet och är idag det enda kvarvarande ångloket från Ö J, alla andra ånglok från Öland är skrotade.

Lokskylt SÖJ 6

Efter nedläggningen 1961 kom “Sexan” tillbaka till Öland och Borgholm i början av år 1962, loket hade deponerats till Ölands Hembygdsförbund och två gamla järnvägsmän från ÖJ, Nils Lindkvist och Oscar Sandvall – fick uppdraget att ställa i ordning ett museitåg vid stationen i Borgholm.  Loket gjordes i ordning och ställdes upp tillsamman med några vagnar b l a en vattenvagn samt personvagnen ÖJ 14, SJ Bp340  på en bit spår.

Museitåget i Borgholm foto: Olle Ek

Tyvärr utsattes loket och vagnarna i museitåget för skadegörelse under åren det stod utomhus vid stationen i Borgholm, Hembygdsförbundet bekostade många reparationer under  denna tid. 1979 var det så dags för loket och ett par av vagnarna att förflyttas några hundra meter österut, till de f.d lokstallarna där Ölands Motormuseum då fanns. Loket stod där sedan inomhus i ca 10 år till år 1989 då depositionen från SJ upphörde och loket lämnade Öland och hamnade i Västervik hos Tjustbygdens Järnvägsförening.

Föreningen i Västervik har påbörjat en omfattande renovering av loket SÖJ 6 .

Loket hämtas i Borgholm 1989. (Foto SJK)

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria