SKÄFTEKÄRR Station

Trafikplats Skäftekärr. Stn 1906-12-01, hlp 1928. Nedlagd 1961-10-01.

Skäftekärr 40-tal

Personal:

1906 – 1909 : Lindahl, Bernhard Theodor, f. 73.

1918:  Stationsförman Lantz, Anders Peter, f. 82.
Vid BBJ: by 06, stfm 09.

Anna Lindholm f. 1896 d. 1992   Platsvakt    194?   – 1961

 

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria