Segerstad station

Segerstad Station med Postanstalt öppnad 1910-02-01.

Segerstad

Bemannad trafikplats med postkontor fram till 1955, därefter obemannad hållplats till 1961.

Segerstad station.

1 9 4 9  Status:
Håll- och lastplats

Byggnaden moderniserades 1948.

Segerstad stationsskylt

Personal:  1 Platsvakt.
Omfattning 1949
1 175 försålda biljetter, 1 250 godsexpeditioner.
Ölands Segerstad 1949
Ca 300 invånare, Segerstads församling. Orten har en diverseaffär, Huvudnäring jordbruk.
Skola: Folkskolan ligger ca 2,5 km från hållplatsen.

Anställda:

Ernst Valfrid Jonsson 1910-1911

Erik M Ehrnborg 1911 – 1914.

Carl Edvard Ljungström 1914 – 1918.

Sven P Pålsson 1918 – 1928.

Josef Hjalmar Hörlin 1928 – 1935.

Elsa Teresia Gustafsson 1935 – 1947.

Gustafsson, Gustaf, Oskar, Alfons, platsvakt, född 1894.   1947 – 1957.

Segerstad station foto: Christer Ihregren, ÖJ

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria