RUNSTEN

Runsten station

Runsten station

1 9 4 9 :
Status Trafikplats
Anlagd 1909
Personal 1 Stationskarl
Omfattning 1949 3 259 försålda biljetter, 12 728 godsexpeditioner
Runsten 1949 Ca 900 invånare, Runstens församling. Orten har två droskbilar, tre speceri- och diverseaffärer, två smidesverstäder, mekanisk verkstad, kvarn och såg. Huvudnäring jordbruk och fiske.
Skola Folkskolan ligger 800 m från stationen.

Anställda: Hörlin, Josef, Hjalmar, stationskarl, född 1902 (47 år)

Folk o personal vid Runsten station
Runsten skylt.

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria