Rösslösa hållplats

Rösslösa Hållplats öppnad 1955, rälsbusshållplats.

Rösslösa Hållplats.

Vid hållplatsen fanns en s.k plåtstins, en rund plåtskiva som man kunde vrida på när man ville att tåget skulle stanna vid hållplatsen. (se bilden)

 

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria