Rosenfors banvaktstuga

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria