Resmo station

Resmo station 1910-02-01.

Hållplats år 1926.

Resmo Hållplats

1 9 4 9:
Status: Håll- och lastplats
Personal: 1 Platsvakt

Omfattning 1949:
1 285 försålda biljetter, 3 219 godsexpeditioner.

Resmo 1949:
Ca 500 invånare, Resmo församling. Orten har tre speceri- och diverseaffärer samt stenindustri. Huvudnäring jordbruk.
Skola: Folkskolan ligger ca 4 km från hållplatsen.

Anställda:

Carl Ossian Henriksson 1911- 1918

Carl Edvard Ljungström  1918 – 1926

Carl Eriksson

Petersson (sen.  gift Evstedt) , Elin, Ida, Charlotta, platsvakt, född 1917.     Platsvakt 1946 – 1955.

Resmo
Resmo 1973 foto: Bengt Gustavsson
Resmo 2003 foto: Christer Ihregren

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria