RÄPPLINGE

Räpplinge station 1909-11-25.

1 9 4 9 :
Status Håll- och lastplats
Anlagd 1909
Personal: 1 platsvakt
Omfattning 1949 : 773 försålda biljetter, 1 924 godsexpeditioner
Räpplinge 1949 : Ca 300 invånare, Räpplinge församling. Orten har två speceriaffärer samt en kvarn. Huvudnäring jordbruk
Skola Folkskolan ligger ca 1,5 km från hållplatsen.
Sevärdheter: Kyrkan i Räpplinge, uppförd 1808

Anställda:

1909 – 1911:  Gustaf Sigfrid Johansson Frost, f. 1878 Stationsföreståndare Repplinge station, Svarteberga N:o 1

( Gustaf Frost flyttade därefter till Runstens station där han verkade i många år )

1911- 1915:  Johan Leandersson

P A Bohlin

Ernst Karlsson

1921 – 1950  Ester Vilhelmina Nilsson, platsvakt samt postombud , född 1891, maken Oscar Nilsson började år 1929 som lantbrevbärare i Räpplinge och arbetade med det fram till år 1950 .

1950 –  1955 Ingegerd Hedman, Platsvakt.

Räpplinge blev obemannad hållplats från år 1955 till nedläggningen 1961.

Räpplinge ca 1910-15
Räpplinge 1911 med loket SÖJ 2
Räpplinge 1948
Flygfoto Räpplinge station år 1961.

Räpplinge stationshus revs i början på 1980-talet.

Räpplinge 1979

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria