Ranstadvägen Hållplats

Trafikplats Ranstadsvägen. Rälsbusshållplats 1948-09-01. Nedlagd 1961-10-01

En av de hållplatser som tillkom efter SJ:s övertagande med fler av och påstigningsplatser för Rälsbusstågen på Öland.

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria