PERSNÄS Station

Persnäs station

Persnäs station omkr 1910.
Persnäs station på 30-talet.
Persnäs station, senare bild. Här ser man att de bägge tak-kupolerna tagits bort.

Personal:

1918:   Stationsföreståndare Åkerlind,  John Gotthard Amandus,
f. 74. Vid ÖB1J: elev 00. Vid Kosta
J: e kb 03. Vid BBJ: stf 06.

 

Stationsföreståndare på spåret vid Persnäs Station

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria