PENÅSA BANVAKTSTUGA

“Uppförd 1910 ungefär 4 km från Kastlösa, där linjen för andra gången skar tvärs över ön och bytte kuststräcka. Banvakten med familj slapp den isolerade tillvaron ute på Alvaret redan 1913, då både huset och tjänsten flyttades till Lilla Dalby strax norr om Kastlösa / … / för att bli grindvaktstuga vid järnvägens korsning med västra vägen. Här fick den sedan vara kvar till 1956, då den såldes för att flyttas på nytt, nu ut till kusten nedanför Klovenhall för att där bli sommarstuga.”

– Jan Olof Svensson, Boken ÖLANDS JÄRNVÄGAR

Banvakter i Penåsa:

1910 – 1910
Gustaf Lorentz Svensson, f. 1885-05-15 i Ljungby
Inflyttad i mars 1910
Utflyttad i juli 1910

1910 – 1912
Karl Emanuel Johansson, f. 1881-10-08 i Jämjö (K),
Hade till sin hjälp en tralla med segel för att färdas mellan Kastlösa och Skärlöv.
Inflyttad i juli 1910
Utflyttad i december 1912

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria