Ottenby station

Ottenby Station 1910-02-01

Trafikplats med övernattning för tjänstgörande lokpersonal.

Ottenby år 1910.
Ottenby station

Här fanns lokstall med 6 meters vändskiva samt från början en kolbox byggd i trä. 1919 ersattes kolboxen med en box i murad kalksten.

Ottenby lokstallar med kolförråd

1 9 2 6: Södra Ölands Järnväg

(Ås kommun, Kalmar län). 96 km från Borgholm. Klass 1. Dyrort A. Uppbörd c:a 15,000 kronor. Stationsföreståndare A. Nilsson f. 23 febr. 1891. Poststation är förenad med järnvägsstationen. Underlydande trafikplatser: Ölands Gräsgård och Ölands Eketorp.

Åkerbrukstrakt med c:a 540 inv. i kommunen. Kyrka, skola, pensionat, handlande och hantverkare. Läkare och apotek i Mörbylånga 37 km. Egendomar: Näsby och Ottenby Kungsladugård 9 km – Ås kommun omfattar Ölands södra udde med fyren “Långe Jan”, 9 km från stationen.

Personal: 1 Stationskarl

Omfattning 1949:
2 009 försålda biljetter, 8 572 godsexpeditioner
Ottenby 1949:
Ca 300 invånare, Ås församling. Orten har pensionat, två speceri- och diverseaffärer, manufakturaffär. Huvudnäring jordbruk.
Skola: Folkskolan ligger i Ås, ca 3 km från stationen.

Anställda:

W Andersson 1909- 1910

Hugo T Nilsson 1910 – 1917

Stationsföreståndare Arvid Nilsson f. 23 febr. 1891.    1917- 1932

Carl Ossian Henriksson f.  1881.     1934 – 1945.

Olle Henriksson, Lokputsare.

Johansson, Johan, Nils, Einar, trafikbiträde, född 1911  1945-1961

Johansson, Ingrid, Kerstin, Linnea, postbiträde, född 1919   1947 – 1961.

Einar Johansson Ottenby
Ottenby 1961.

 

 

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria