Öjkroken station

Trafikplats Öjkroken. Stn 1906-12-01, hlp 1947. Nedlagd 1961-10-01

Öjkroken
Gunhild Törnkvist och okänd man vid Öjkroken.

Personal:

1918: Stationsförman Thörnqvist, Karl Ernst, f. 72.

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria