SÖJ 3 – ÖJ 3 – SJ 3056

ÖJ 3 på vändskivan i Ottenby

ÖJ 3. Tillverkat på Helsingborgs Mekaniska Verkstad 1909. Fd SÖJ 3, SJ 3056
Av de fyra Helsingborgsloken var “Trean” det lok som höll ångan bäst.  Skrotat i Kalmar år 1959.

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria