Mörbylångadalen hållplats

Mörbylångadalen hållplats öppnad 1910-02-01 men nedlagd år 1955 i samband med öppnadet av Mörbylånga Centralskola och anläggandet av en hållplats vid skolan.

Mörbylångadalen hållplats.

Banvaktstuga nr 429 hållplatsstuga vid Mörbylångadalens hållplats.

 

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria