Mörbylånga by hållplats

Mörbylånga by hållplats tillkom 1910 men nedlagd 1912. Därefter åter som hållplats på 1920-talet och i drift fram till nedläggningen 1961.

 

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria