Mellby hållplats

Melby Hållplats öppnad i början på 1940-talet som rälsbusshållplats. Kvar ända till nedläggningen 1961.

Ölands Mellby Hållplats

 

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria