Människorna

Järnvägen på Öland sysselsatte många personer, b l a;
Banarbetare, Lokförare, Eldare,Bromsare, Lokputsare,Lokmästare,Städerskor, Konduktörer, Platsvakter, Reparatörer, Stinsar, Motorvagnsförare, Rälsbussförare, Stationskarlar.

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria