Lenstad

Lenstad hållplats med banvaktstuga 1909-11-25

Lenstad
Lenstad banvaktstuga 431

Stationshuset i Lenstad, eller hållplats med hus, dvs, banvaktsstuga, ser i dag ut som en helt vanlig villa. Det har utökats från 5 x 10 meter till 10 x 10 meter. När tretexen revs i det gamla väntrummet hittade man grönmålad panel där folk hade skrivit sina namn och årtal, ritat hjärtan med namn och årtal i. När familjen Andersson köpte huset var det rött, men under den röda färgen så var det gult och vid ommålning så blev det gult. Det enda som finns kvar sedan järnvägens dagar är kakelugnen i köket. Stationsskylten saknas tyvärr också.
( Källa: Barometern tisdag den 9 dec 2003 )

Lenstad nutid
Uthus vid Lenstad
Banvallen vid Lenstad nutid

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria