LÅNGLÖT

Långlöt station

Långlöt Station

1 9 4 9 : Status Håll- och lastplats
Anlagd 1909
Personal: 1 Platsvakt
Omfattning 1949 1 322 försålda biljetter, 2 673 godsexpeditioner.
Långlöt 1949 Ca 300 invånare, Långlöts församling. Orten har speceri- och diverseaffär. Huvudnäring jordbruk
Skola Folkskolan ligger ca 2,5 km från hållplatsen.
Anställda: Petersson, Emy, Elisabeth, Charlotta, platsvakt, född 1922 (27 år)

Platsvakt Emy Petersson
Långlöt skylt

Stationshuset byggdes 1909. Stationsskylten på huset är ersatt av en ny som gjorts exakt efter originalet.

Långlöt Godsmagasin

I Långlöts station bor familjen Grahn, en station som det finns mycket kvar av sedan det gick tåg här. Biljettluckan, elpanelen för belysningen, vedkaminen i väntsalen, det inbyggda kassaskåpet i väggen, och en del av de blåmålade väggfasta bänkarna. Tyvärr försvann postfacken vid auktionen efter nedläggningen, likaså semaforen och lastbryggan. En av järnvägsbommarna är numera grind. Det var här i Långlöt som spåren mellan Borgholm och Mörbylånga knöts ihop den 20 augusti 1909 under pompa och ståt.
Källa: Barometern tisdag den 4 nov. 2003
mirjam.frylestam@barometern.se

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria