Kråketorp hållplats

Kråketorp hållplats etablerad på 1910-talet.

Nedlagd 1912 men åter öppnad 1920.

Kråketorp nutid foto: Christer Ihregren.

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria