Kolstad

Kolstad station. Etablerad 1909-11-25 som Södra Ölands Järnvägs station i Borgholm innan sammanslagningen till ÖJ. Senare håll o lastplats.

Kolstad station

Byggnaden flyttades efter nedläggningen och finns idag i Kolstad By utanför Borgholm.

Kolstad nutid.

 

 

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria