Kastlösa station

Kastlösa station 1910-02-01

Personal:

1918: Stationsföreståndare Johansson, Karl Emil f 1883.

Kastlösa station

1 9 2 6:  Södra Ölands Järnväg

(Kastlösa kommun, Kalmar län) 69 km från Borgholm. Klass 2 Dyrort A. Uppbörd c:a 40.000 kronor. Tjänstgöringstid 10 timmar. Stationsföreståndare C. E. Johansson f. 15 april 1883.

Övriga tjänstemän: 1 trafikbiträde. Poststation är förenad med järnvägsstationen. Underlydande trafikplatser: Bring, Skärlöv, Torngård och Ölands Segerstad.

Åkerbrukstrakt med c:a 900 inv. i kommunen. Kyrka, skola, gästgiveri, skjutsstation, telefonstation, bankkontor, handlande och hantverkare. Egendomar: Lilla Dalby, Kastlösa, Kastlösa Storegård, Lunda och Västerstad – “Tingstads flisor” 1,5 km.

Kastlösa 1943.

1 9 4 9: Status Trafikplats
Personal:
1 Trafikbiträde, 1 Postbiträde.
Omfattning 1949:
3 441 försålda biljetter, 7 845 godsexpeditioner.

Kastlösa 1949
Ca 800 invånare, Kastlösa församling. Orten har två droskbilar, fyra speceri- och diverseaffärer, två bagerier, två mekaniska verkstäder och en smidesverkstad.
Skola: Folkskolan ligger ca 100 m från stationen.
Busslinjer: Mörbylånga – Kastlösa – Grönhögen

Anställda 1949:
Strömberg, Nils, Arne, trafikbiträde, född 1915 (34 år)
Hellsten, Gun-Britt, Vivi, Linnea, postbiträde, född 1932 (17 år)
Nilsson, Bert, Erik, Birger, stationskarl, född 1930 (19 år)

Tåg vid godsmagasinet i Kastlösa 1955.

Kastlösa var en betydande station när det gällde bet-transporter till Sockerbruket i Mörbylånga. Här fanns betelevator och betgrop.

Kastlösa 1956.

 

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria