Källingemöre

Källingemöre lastplats anlagd för lastning av sockerbetor med bet-elevator. Största invägningsplats för sockerbetor norr om Borgholm.

Lastplats med 300 meter långt rundspår.

 

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria