Kalleguta hållplats

Trafikplats Kalleguta. Hlp 1906-12-01, hpr 1955. Nedlagd 1961-10-01.

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria