Istad

Istad Hållplats som tillkom på 1940-talet för rälsbusståg.

 

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria