Istad hållplats

Trafikplats Istad. Hpr 1940. Nedlagd 1961-10-01.

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria