HÖGTOMTA BANVAKTSTUGA

Banvaktstuga mellan stationerna Gärdslösa och Långlöt på Södra Ölands Järnväg. Uppförd år 1909.

1946 – 1950: Martin Hedman , Banvakt

(Familjen Hedman flyttade sedan till Räpplinge station där Ingegerd Hedman blev stationsföreståndare. )

Efter trafiknedläggningen 1961 såldes fastigheten till en privatperson.

Högtomta Banvaktstuga

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria