GUNNARSLUND STATION

Gunnarslund stationshus byggt i trä 1906,  byggnaden brann ner 1925 och ersattes med en byggnad flyttad från Ölands Källaberg.  1949 nedgraderad till håll och lastplats.

Gunnarslund hpl.

 

Anna Johansson, Gunnarslund.

Anställda:

Platsvakt Johansson, Anna, Charlotta,  född 1888

 

 

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria