gRÖNDAL BANVAKTSTUGA

Banvaktstuga med bevakade grindar. 1945 fick ÖJ tillstånd att slopa bevakningen och införa sth 20 km/h för tåg
över korsningen.

Till 1956 års turistsäsong monterades automatiska helbommar .

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria