Gräsgård Station

Gräsgård hållplats anlagd 1909 ( Provisorisk trafik med bet-tåg till sockerbruket i Mörbylånga redan 1908.

Station 1910-02-01. Förenad Poststation 1922.

Anställda:

Hedda E Håkansson 1922 – 1928

Edith Lönnqvist 1928 – 1946

Platsvakt Hilja Ilona  f . Sippola Hägglund 1947 – 1954,

Banvakt Erland Hägglund 1947-1954.

Platsvakt Violet Larsson

Från 1957 obemannad hållplats.

Banavdelningen 1947 – 1960: G E Rosen, Ölands Gräsgård.

Gräsgård station 50-tal.
Gräsgård station 2003 foto: Christer Ihregren, ÖJ
Godsmagasin och uthus Gräsgård 2001 Foto: Gunnar Fahlström

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria