Gärdslösa

Gärdslösa station

Gärdslösa station under SJ-tiden

1 9 4 9 :
Status: Trafikplats
Anlagd 1909
Personal 1 Stationskarl (trafikplatsföreståndare)
Omfattning 1949 3 536 försålda biljetter, 5 994 godsexpeditioner.
Gärdslösa 1949 Ca 1 500 invånare, Gärdslösa församling. Orten har fyra speceri- och diverseaffärer, mekanisk verkstad, smidesverkstad och en kvarn.
Skola Folkskolan ligger ca 300 m från stationen
Anställda: Söderström, Stig, Erik, trafikplatsföreståndare, född 1926 (23 år)

Gärdslösa 1955 foto: Stig Nyberg

 

Gärdslösa nutid Foto: Gunnar Fahlström

 

 

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria