Gärdslösa station

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria