Gårdby station

Gårdby station öppnad 1909.

Lok nr3 vid Gårdby år 1910.

1 9 2 6 Södra Ölands Järnväg:
(Gårdby kommun, Kalmar län). 510 km från Stockholm. Klass 1. Dyrort A. Uppbörd: c:a 38,000 kronor. Tjänstgöringstid 10 timmar. Stationsföreståndare J. F. Haglund. Poststation är förenad med järnvägsstationen. Underlydande trafikplatser: Öland Skogsby, Lenstad och Norra Möckleby.

Stationssamhälle och åkerbrukstrakt. Gästgiveri, skjutsstation, telefonstation, handlande och hantverkare. Avstånd till kyrka 1 km, skola 2 km, läkare 32 km, Borgholm. Industri: Kvarnar och tegelbruk.

Stins Gårdby.

1 9 4 9:  Trafikplats
Personal: 1 Stationskarl.

Omfattning 1949
5 155 försålda biljetter, 12 069 godsexpeditioner

Gårdby station under SJ-tiden.

Personal:

1926: Stationsföreståndare J.F Haglund

Anställda 1949:
Fransson, Åke, Henry, stationskarl, född 1927 (22 år)
Johansson, Bern, Olle, Artur, stationskarl, född 1928 (21 år)
Olsson, Artur, Valter, stationskarl, född 1914 (35 år)

Gårdby 1982 foto: Bengt Gustavsson.

Efter nedläggningen av järnvägen köptes huset av Erik Ek som hyrde ut det till sommargäster och sedan användes det till spannmålslager. Byggnaden revs 1988 och delar av det användes när Eksgården renoverades och byggdes om.

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria