Gårdby grusgrop hållplats

Gårdby grusgrop var en håll och lastplats, här hämtades mycket grus till uppbyggnad och underhåll av banvall och terassering längs järnvägen.

Littra: Gbyb

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad.

Gårdby grusgrop nutid. foto: Henrik Rydberg, ÖJ

 

“I området mellan banvallen och landsvägen har grus tagits ända fram i modern tid. Grustaget var troligen inte för allmänt bruk, utan endast för byggnationen och underhållet av Ölands järnväg. Ett sidospår löpte ner i grushålan under den tid järnvägen var i bruk.

En smal remsa av Gårdby sandhed uppläts till banvall när Ölands järnväg byggdes. Sträckan Gårdby-N. Möckleby började trafikeras år 1909. Trafiken upphörde 1961. Banvallen ligger kvar intakt än idag.”  källa: Länsstyrelsen i Kalmar län.

Samtliga bilder på denna sida foto: Henrik Rydberg, ÖJ

 

 

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria