Eketorp station

Ölands Eketorp håll & lastplats 1910-02-01 bemannad trafikplats med banvaktstuga,

September 1931 Poststation

Eketorp 1955

19 4 9 Status:  Håll- och lastplats

Personal: 1 Platsvakt

Eketorp

Omfattning 1949:
1 113 försålda biljetter, 4 642 godsexpeditioner.

Ölands Eketorp 1949
Ca 300 invånare, Gräsgårds församling. Samhället har en speceri- och diverseaffär. Huvudnäring jordbruk
Skola: Folkskolan ligger ca 4 km från hållplatsen.

Övrigt:  AB Ölands Ytong fanns här och blev en viktig kund för järnvägen med transporter av Ytongblock  i godstrafiken.

Anställda:

1931: Greta Nilsson

Greta Karlsson

Karlsson, Dahlie, Dagmar, Maj-Anne, platsvakt, född 1927 .  Arbetade på Eketorp år 1950.

Karlsson, Karl August född 1922.  (Banarbetare SJ )

Elsa Nilsson

1952: Vera Nilsson

1953 – 1961: Sonja Alfredsson

Eketorp 2003 Foto: Christer Ihregren, ÖJ

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria