DÖRBY

Dörby håll och lastplats

Dörby hållplats med dressinbod och plåtstins.
Dörby hållplatskur fanns kvar t.o.m 2017 men numera riven.
Lastbryggan i Dörby.

 

 

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria