Borgholm

Borgholm station

Stationshus byggt i tegel. Spårområde med perrong. Rälsbussgarage samt lokstall med vändskiva. Hamnspår samt stickspår till Borgholms träförädling.

Borgholm station
Stationen 1961
Personal på stationen i Borgholm

Borgholm 1906: Trafikchef på BBJ: Ernst Julius Richard Morén,

född 1867-11-16, men avled den 14/7 år 1907 efter att ha ätit giftsvamp.

Tidningsurklipp ang Morén år 1907.

Borgholm 1918: Hagström, Frans Axel Leopold
Eugen, stationsinspektor, f. 71. Vid KBJ:
elev 97, e kb 00, kb 02. Vid BBJ: sts 06,
tf stf (Borgholm) 07, stf 16.

Bjerkén, Johan Alfred, f. 1877.  ( Arbetade på Borgholms station 1946)

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria