BÖDA Station

Stationshuset i Böda uppfördes i trä, knut-timrad och stod färdig till Borgholm – Böda Järnvägs invigning år 1906. Böda var slutstation på norra Öland och här fanns lokstall samt vändskiva.

1962 arrenderade Järnvägsmännens Helnykterhetsförbunds Smålandsdistrikt (JHF) stationen av SJ för att där driva ett semesterhem.  Idag innehas det gamla stationshuset av Föreningen Nyktra Järnvägare. Under juni till augusti erbjuder Föreningen drogfritt semesterboende med självhushåll.

Böda station 1910
Godsmagasinet i Böda
Böda lokstall och vändskiva år 1956.
Böda station nutid

Personal:

Böda 1909:  Stationsföreståndare Lindahl, Bernhard Theodor, f. 73.

1926: Tjänstgöringstid 10 timmar.
Stationsföreståndare Th. Lin d a h l, f. 29 okt. 1873. Övriga tjänstemän:
1 putsare, vilken även förenar stationskarlstjänst. Poststation är
förenad med järnvägsstationen. Växelstation.

 

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria