BJÖRKERUM

Björkerum Hållplats  Banvaktstuga 434

Littra: Bjr  Björkerum hpl.

Björkerum banvaktstuga

“1909 uppfördes en banvaktstuga i höjd med de södra gårdarna i Björkerum. Karl Gustaf Robert Karlsson f. 1882 var hållplatsföreståndare här 1909 till 1911.

Banvakten Gottfrid Jonsson tjänstgjorde i Björkerum. Gottfrid arbetade tidigare som rallare och var med och byggde järnvägen mellan Gärdslösa och Gårdby. Gottfrid Jonsson var född 1875 i Fliseryd och avled den 26 september 1949, Bjärby Runsten.

En bit in på 1950-talet blev tjänsten som banvakt indragen och hållplatsen blev obevakad. Stugan blev senare uppköpt av en privatperson. Stugan flyttades till Dörby, Norra Möckleby”. Källa: Bygdeband.se

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria